Size daha iyi hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyor, kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak toplayıp işliyoruz. İnternet sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri ve diğer kişisel verilerinizi kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Çerezler ve kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında daha ayrıntılı bilgiye Çerez Politikamız veya Kişisel Veri Politikası'dan ulaşabilirsiniz.

Kapat

  • E-Posta
  • antalya@alternatif.tc

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Alternatif 07 Gıda Dağıtım, gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir. Bu bildirim dahlinde aşağıda gösterilecek bu ilkeler www.alternatifgida.com internet sitesi ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve açıklanmaktadır. www.alternatifgida.com internet sitesi ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla belirtilen bu ilkelerin tümünü kabul etmiş olursunuz.

www.alternatifgida.com kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda Gizlilik Bildirimi bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri her zaman için yapabilir. www.alternatifgida.com sitesinde yer alan Gizlilik Bildirimi bölümünü belli aralıklarla okumanız sonucunda Alternatif 07 Gıda Dağıtım’ın kişisel bilgilerinizin güvenliği konusundaki kararlılığından ve bu anlamdaki yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Alternatif 07 Gıda Dağıtım, ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından www.alternatifgida.com adlı web siteleri (Site) üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Alternatif 07 Gıda Dağıtım kendisine iletilen kişisel bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, bunları satmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

Sitedeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Site’de çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Alternatif 07 Gıda Dağıtım  gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit edebilir ve bunları da anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, Alternatif 07 Gıda Dağıtım  tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla da kullanılabilir.

Site’ye üye olup kullanıcı gibi sıfatların kazanılması için ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (örnek olarak: isim ve soy isim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi vb.) Site üzerinden Alternatif 07 Gıda Dağıtım ’a vermeleri gerekmektedir. Alternatif 07 Gıda Dağıtım ’ın, talep edebileceği bu bilgiler, iş birliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar, iştiraki olan şirketleri ya da bizzat Alternatif 07 Gıda Dağıtım tarafından doğrudan pazarlama teknikleri anlamında kullanılabilir. İletilen bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla temasa geçmek amacıyla da kullanılabilir. Alternatif 07 Gıda Dağıtım tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler Alternatif 07 Gıda Dağıtım ve iş birliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiçbir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.

Siteye üye olan kullanıcının üyelik sözleşmesinde ve ödeme bölümünde onay vermesi koşuluyla, bir sonraki alışverişlerde üyeye kolaylık ve hız sağlamak amacıyla, üye kredi kart bilgileri yasal amaçlar doğrultusunda Alternatif 07 Gıda Dağıtım tarafından saklanabilecektir. Kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler hiçbir şekilde Alternatif 07 Gıda Dağıtım personeli ve diğer 3. kişiler tarafından görüntülenemez. Ayrıca kredi kart ve banka kartı bilgileri hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kuruluşların ulaşamayacağı şekilde kodlanarak saklanmaktadır.

Alternatif 07 Gıda Dağıtım, Site içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. Alternatif 07 Gıda Dağıtım, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, kredi kart bilgileri ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. Alternatif 07 Gıda Dağıtım işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Alternatif 07 Gıda Dağıtım’ın iş birliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır. Alternatif 07 Gıda Dağıtım aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar,

a. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller.
b. Alternatif 07 Gıda Dağıtım ’nın kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde.
c. Yetkili idari ve/veya adli otoriteler tarafından kanuni yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde.
d. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

Alternatif 07 Gıda Dağıtım kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecektir.

Alternatif 07 Gıda Dağıtım kullanıcılar ve kullanıcıların Site’yi kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

Alternatif 07 Gıda Dağıtım tarafından Site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de Alternatif 07 Gıda Dağıtım ve iş birliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.

Üyeler Alternatif 07 Gıda Dağıtım eposta bildirimlerini reddedebilecek araçlarla eposta bildirimine son verebilir. Alternatif 07 Gıda Dağıtım bunun için kolay ve ücretsiz araçlar sunmaktadır. Üyelerin, eposta bildirimlerinden ayrılması için Alternatif 07 Gıda Dağıtım’ın gönderdiği epostalarda yer alan Üyelikten Ayrıl linkini kullanabilirler.

Alternatif 07 Gıda Dağıtım iş bu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda Site’de yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Alternatif 07 Gıda Dağıtım’ın değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler. www.alternatifgida.com, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

www.alternatifgida.com sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma çalışmalarında sadece www.alternatifgida.com bünyesinde kullanılmaktadır.

www.alternatifgida.com üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

www.alternatifgida.com e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, www.alternatifgida.com müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla www.alternatifgida.com iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Herhangi bir zamanda günlük e-mail gönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz e-maillerin alt kısmında bulunan E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilirsiniz.

www.alternatifgida.com’da Secure Sockets Layer (SSL) teknolojisi kullanılmaktadır.

Her türlü sorunuz için 0242 341 38 04 no’lu çağrı merkezinden bize ulaşabilirsiniz ya da www.alternatifgida.com‘da bulunan iletişim formunu doldurabilirsiniz.